Fysiek massage

Huisregels

 • Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Ik verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • Massagepraktijk Fysiek geeft geen erotische en geen medische massages. Het wordt niet op prijs gesteld dat dit tijdens een massage gevraagd wordt. Massagepraktijk Fysiek behoudt zich het recht om de behandeling dan te staken.
 • Al jouw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.
 • Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw sportieve en medische verleden.
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende masseur de behandeling staken en je doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra jouw arts hierin toestemt.
 • Bent je reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kunnen wij je vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist of andere behandelaar, dient je voor aanvang van de massage aan de masseur mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
 • Massagepraktijk Fysiek is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • Massagepraktijk Fysiek is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
 • Massagepraktijk Fysiek behoudt zich het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
 • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn in de behandelruimte.
 • Roken is niet toegestaan in de ruimtes waarin Massagepraktijk Fysiek werkzaam is.
 • Gemaakte afspraken dien je minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan je doorberekend.