Door belasting (sport, (werk)houding, herhalende bewegingen etc.) worden de lichaamscellen uit evenwicht gebracht, daarna volgt herstel en bij sporten ontstaat er een trainingseffect.

Het lichaam gaat zich aanpassen. De spier wordt sterker en leniger en beter doorbloed. Echter niet alle weefsels zijn even sterk. In de hele bewegingsketen bevinden zich zwakke schakels, die kunnen worden overbelast. Dat weefsel herstelt niet volledig en wordt dan weer belast, dit leidt tot symptomen als stijfheid, drukpijn, verhoogde spierspanning en startpijn.

Spieren en gewrichten worden stijf. Daardoor ontstaan er slechte bewegingspatronen waardoor andere spieren en gewrichten extra worden belast. Deze verschijnselen worden steeds erger en op den duur ontstaan op deze wijze makkelijk structurele veranderingen, omdat de doorbloeding dan ook niet optimaal is. Het weefsel wordt kwalitatief minder en kan steeds minder worden belast.

Dit leidt tot klachten als verkorting van de spier, verhoogde spierspanning, spierpijn, spierverhardingen en myogelosen.

Verhoogde spierspanning treedt meestal op door vochtophoping in de spierweefsels bij extra belasting.

Myogelosen: Als de spierspanning te hoog wordt, ontstaan doorbloedingsstoornissen en kunnen lokale spierknobbels ontstaan. De eiwitsamenstelling in het spierweefsel verandert en daardoor ontstaan de myogelosen. Deze ontstaan vaak op de overgang van de spier naar de pees omdat de doorbloeding daar minder goed is.

Omdat massage goed lokaal kan worden toegepast, kunnen lokale overbelastingsverschijnselen worden bestreden. Het belangrijkste effect van de massage is een verbeterde doorbloeding te bewerkstelligen. De stofwisselingsprocessen in de weefsels kunnen dan beter verlopen door een:
1. Grotere toevoer van zuurstof en voedingstoffen
2. Grotere afvoer van afvalproducten van de stofwisseling (melkzuur)

Lokale en algemene effecten van de (sport)massage

 • Algehele ontspanning of algehele stimulering
 • Verbetering van de doorbloeding
 • Losmaken van verklevingen
 • Verbetering van de stofwisseling
 • Pijnbestrijding
 • Verbetering van lokale condities van de huid
 • Verbetering van het algemeen welbevinden:
  1. Invloed op het krachtgevoel
  2. Invloed op vermoeidheid
  4. Invloed op de slaapbevordering
  5.Invloed op stemming en psyche