Algemene Voorwaarden

 

 • Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Wij verwachten van onze cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • Massagepraktijk Fysiek geeft geen erotische en geen medische massages. Het wordt niet op prijs gesteld dat dit tijdens een massage gevraagd wordt. Massagepraktijk Fysiek behoudt zich het recht om de behandeling dan te staken.
 • Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.
 • Voor aanvang van een eerste behandeling vindt er een intake plaats en worden o.a. een aantal vragen gesteld met betrekking tot eventuele klachten en uw medische verleden.
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende masseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw arts hierin toestemt.
 • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist of andere behandelaar, dient u voor aanvang van de massage aan de masseur mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
 • Massagepraktijk Fysiek is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • Massagepraktijk Fysiek is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
 • Massagepraktijk Fysiek zal cliënten niet behandelen indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen.
 • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn in de behandelruimtes.
 • Roken is niet toegestaan in de ruimtes waarin Massagepraktijk Fysiek werkzaam is.
 • Betalingen uitsluitend per pin of contant.
 • Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend.